ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:20
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:17
 
ขอเพลง : ซิกงิก
ศิลปิน : ลำใย ไหทองคำ
ชื่อผู้ขอ : กีกี้
ข้อความถึง DJ : เปิดเพลงนี้หน่อย
27/01/59 - 13:17
 
ขอเพลง : เอาหยังเฮ็ดใจ
ศิลปิน : แมน มณีวรรณ
ชื่อผู้ขอ : อยู่ห่างๆแบบห่วงๆ
ข้อความถึง DJ : อ้ายผู้ใจเด็ดเดี่ยว
11/10/59 - 14:29
 
ขอเพลง : เอาหยังเฮ็ดใจ
ศิลปิน : แมน มณีวรรณ
ชื่อผู้ขอ : อยู่ห่างๆแบบห่วงๆ
ข้อความถึง DJ : อ้ายผู้ใจเด็ดเดี่ยว
11/10/59 - 14:28
 
ขอเพลง : เอาหยังเฮ็ดใจ
ศิลปิน : แมน มณีวรรณ
ชื่อผู้ขอ : อยู่ห่างๆแบบห่วงๆ
ข้อความถึง DJ : อ้ายผู้ใจเด็ดเดี่ยว
11/10/59 - 14:28
 
ขอเพลง : ใส่วาบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร
ชื่อผู้ขอ : เกียรติ
ข้อความถึง DJ : ครับ
18/03/59 - 10:18
 
ขอเพลง : ใส่วาบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร
ชื่อผู้ขอ : เกียรติ
ข้อความถึง DJ :
18/03/59 - 10:18
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายจน ทนได้บ่
ศิลปิน : มนแคน แก่นคูณ
ชื่อผู้ขอ : สร้างฝัน นำกันบ่
ข้อความถึง DJ : ปู นันธิวา
07/07/59 - 21:37
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:57
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:57
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:55
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:55
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:55
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:55
 
ขอเพลง : อ้ายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : จวง
ข้อความถึง DJ : จันธิมา
09/01/59 - 19:55
 
ขอเพลง : ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน : บอย
ชื่อผู้ขอ : โต้ง
ข้อความถึง DJ :
28/07/59 - 16:17
 
ขอเพลง : ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน : บอย
ชื่อผู้ขอ : โต้ง
ข้อความถึง DJ : พิมจัน
28/07/59 - 15:53
 
ขอเพลง : ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน : บอย
ชื่อผู้ขอ : โต้ง
ข้อความถึง DJ :
28/07/59 - 15:53
 
ขอเพลง : ทดเวลาบาดเจ็บ
ศิลปิน : บอย
ชื่อผู้ขอ : โต้ง
ข้อความถึง DJ :
28/07/59 - 15:52
 
ขอเพลง : อายมีเหตุผล
ศิลปิน : เบิ้ล
ชื่อผู้ขอ : พี่เชษฐคับ
ข้อความถึง DJ : สวัสดีครับดีเจคำซะ สบายดีนะครับ
08/04/59 - 16:45
 
ขอเพลง : ขุนช้างฮ้างฮัก
ศิลปิน : บอย พนมไพร
ชื่อผู้ขอ : วุ้ดดี้ บ้านนาแพง
ข้อความถึง DJ : เปิดให้หน่อยนะครับเพลงนี้เพราะมากๆ
07/03/59 - 18:22
 
ขอเพลง : ขุนช้างฮ้างฮัก
ศิลปิน : บอย พนมไพร
ชื่อผู้ขอ : วุ้ดดี้ บ้านนาแพง
ข้อความถึง DJ :
07/03/59 - 18:22
 
ขอเพลง : ขุนช้างฮ้างฮัก
ศิลปิน : บอย พนมไพร
ชื่อผู้ขอ : วุ้ดดี้ บ้านนาแพง
ข้อความถึง DJ :
07/03/59 - 18:22
 
ขอเพลง : ทดสอบ
ศิลปิน : ทดสอบ
ชื่อผู้ขอ : ทดสอบ
ข้อความถึง DJ : 123
28/09/59 - 11:44
 
ขอเพลง : ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
ชื่อผู้ขอ : เพลง
ข้อความถึง DJ :
04/09/57 - 09:42